PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING ANNIEKWINTERS.NL

Hondegedragsdeskundige Anniek Winters is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Hondegedragsdeskundige Anniek Winters is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
2. Marketingactiviteiten;
3. Beveiligingsniveau;
4. Rechten van betrokkenen;
5. Contactgegevens;
6. Aanpassen privacy statement.

Artikel 1 – Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Hondegedragsdeskundige Anniek Winters verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Hondegedragsdeskundige Anniek Winters. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op het leveren van nieuwsbrieven en contact middels e-mail op het gebied van hondengedrag. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Hondegedragsdeskundige Anniek Winters te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Artikel 2 – Marketingactiviteiten

Hondegedragsdeskundige Anniek Winters houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Hondegedragsdeskundige Anniek Winters.

Het staat ons vrij om gebruik te maken van mailadressen na aanmelding voor webinars via webinargeek voor het contacteren en communiceren inzake tips, tricks en aanbiedingen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om specifieke advertenties in uw richting te sturen op basis van uw profiel, de door u achter gelaten gegevens en keuzes op onze site. Het gaat hier om tools, en niet uitgesloten, zoals: Google Analytics, Facebook Pixel.

Middels het akkoord gaan van de privacy voorwaarden geeft u expliciete toestemming voor de hierboven vermelde materie.

Artikel 3 – Beveiligingsniveau

Hondegedragsdeskundige Anniek Winters beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Artikel 4 – Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5 – Contactgegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: Hondegedragsdeskundige Anniek Winters
Mw. Jennifer Lensing
IJweg 455

2143CJ Boesingheliede

planning@anniekwinters.nl
Artikel 6 – Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.anniekwinters.nl) worden gepubliceerd.

Laatste wijziging: 11/03/2021